Odbojkarska zveza Slovenije
Untitled Document

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA


OZS ima svoj znak in pečat. Znak OZS je stilizirana odbojkarska žoga v obliki srca v modri in zeleni barvi s črno obrobo segmentov. Pod znakom je akronim OZS, zapisan z velikimi črkami, pod akronimom pa sta z velikimi črkami napisa Odbojkarska zveza Slovenije in Volleyball Federation of Slovenia. Znak ima tudi svojo horizontalno pojavnost, ki jo določa Pravilnik celostne grafične podobe Odbojkarske zveze Slovenije. Pečat OZS je enobarvna izvedba znaka OZS, brez črnih obrob na modrem in zelenem segmentu.

Uporaba logotipov brez predhodne odobritve Odbojkarske zveze Slovenije ni dovoljena. Če želite uporabiti katerega od logotipov, zahtevo za uporabo, skupaj s kratko utemeljitvijo, pošljite na ozs@odbojka.si.