Odbojkarska zveza Slovenije
Untitled Document

2. DOL ŽENSKE VZHOD - razpored

Untitled Document

Razpored tekem

1. krog - sobota 16.10.2021
Prevalje Nova KBM Branik II
Kajuh Šoštanj Weiler Volley Zreče
ŽOK Sobota Korvolley Mislinja
Slovenj Gradec Črna
KLS Ljubno SIP Šempeter II
2. krog - sobota 23.10.2021
Nova KBM Branik II SIP Šempeter II
Črna KLS Ljubno
Korvolley Mislinja Slovenj Gradec
Weiler Volley Zreče ŽOK Sobota
Prevalje Kajuh Šoštanj
3. krog - sobota 06.11.2021
Kajuh Šoštanj Nova KBM Branik II
ŽOK Sobota Prevalje
Slovenj Gradec Weiler Volley Zreče
KLS Ljubno Korvolley Mislinja
SIP Šempeter II Črna
4. krog - sobota 13.11.2021
Nova KBM Branik II Črna
Korvolley Mislinja SIP Šempeter II
Weiler Volley Zreče KLS Ljubno
Prevalje Slovenj Gradec
Kajuh Šoštanj ŽOK Sobota
5. krog - sobota 20.11.2021
ŽOK Sobota Nova KBM Branik II
Slovenj Gradec Kajuh Šoštanj
KLS Ljubno Prevalje
SIP Šempeter II Weiler Volley Zreče
Črna Korvolley Mislinja
6. krog - sobota 27.11.2021
Nova KBM Branik II Korvolley Mislinja
Weiler Volley Zreče Črna
Prevalje SIP Šempeter II
Kajuh Šoštanj KLS Ljubno
ŽOK Sobota Slovenj Gradec
7. krog - sobota 04.12.2021
Slovenj Gradec Nova KBM Branik II
KLS Ljubno ŽOK Sobota
SIP Šempeter II Kajuh Šoštanj
Črna Prevalje
Korvolley Mislinja Weiler Volley Zreče
8. krog - sobota 11.12.2021
Nova KBM Branik II Weiler Volley Zreče
Prevalje Korvolley Mislinja
Kajuh Šoštanj Črna
ŽOK Sobota SIP Šempeter II
Slovenj Gradec KLS Ljubno
9. krog - sobota 18.12.2021
KLS Ljubno Nova KBM Branik II
SIP Šempeter II Slovenj Gradec
Črna ŽOK Sobota
Korvolley Mislinja Kajuh Šoštanj
Weiler Volley Zreče Prevalje
10. krog - sobota 22.01.2022
Nova KBM Branik II Prevalje
Weiler Volley Zreče Kajuh Šoštanj
Korvolley Mislinja ŽOK Sobota
Črna Slovenj Gradec
SIP Šempeter II KLS Ljubno
11. krog - sobota 29.01.2022
SIP Šempeter II Nova KBM Branik II
KLS Ljubno Črna
Slovenj Gradec Korvolley Mislinja
ŽOK Sobota Weiler Volley Zreče
Kajuh Šoštanj Prevalje
12. krog - sobota 05.02.2022
Nova KBM Branik II Kajuh Šoštanj
Prevalje ŽOK Sobota
Weiler Volley Zreče Slovenj Gradec
Korvolley Mislinja KLS Ljubno
Črna SIP Šempeter II
13. krog - sobota 12.02.2022
Črna Nova KBM Branik II
SIP Šempeter II Korvolley Mislinja
KLS Ljubno Weiler Volley Zreče
Slovenj Gradec Prevalje
ŽOK Sobota Kajuh Šoštanj
14. krog - sobota 19.02.2022
Nova KBM Branik II ŽOK Sobota
Kajuh Šoštanj Slovenj Gradec
Prevalje KLS Ljubno
Weiler Volley Zreče SIP Šempeter II
Korvolley Mislinja Črna
15. krog - sobota 05.03.2022
Korvolley Mislinja Nova KBM Branik II
Črna Weiler Volley Zreče
SIP Šempeter II Prevalje
KLS Ljubno Kajuh Šoštanj
Slovenj Gradec ŽOK Sobota
16. krog - sobota 12.03.2022
Nova KBM Branik II Slovenj Gradec
ŽOK Sobota KLS Ljubno
Kajuh Šoštanj SIP Šempeter II
Prevalje Črna
Weiler Volley Zreče Korvolley Mislinja
17. krog - sobota 19.03.2022
Weiler Volley Zreče Nova KBM Branik II
Korvolley Mislinja Prevalje
Črna Kajuh Šoštanj
SIP Šempeter II ŽOK Sobota
KLS Ljubno Slovenj Gradec
18. krog - sobota 26.03.2022
Nova KBM Branik II KLS Ljubno
Slovenj Gradec SIP Šempeter II
ŽOK Sobota Črna
Kajuh Šoštanj Korvolley Mislinja
Prevalje Weiler Volley Zreče