Odbojka
nov uporabnik
zapomni si
 
 
 
 
 
Pravilniki ZOSS
 
SPLOŠNI PRAVILNIKI  PRAVILNIKI KOMISIJ 
 Statut ZOSS - 2013 Strokovna komisija - 2013
 Disciplinski pravilnik ZOSS - 2010  Komisija za delegiranje
 Poslovnik skupščine ZOSS - 2013   
   Pravilnik o finančnem poslovanju      ZOSS - 2010   
   Pravilnik o ureditvi povračil             stroškov - 2010